Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Katedra matematické analýzy

Adresa:

Sokolovská 83
18675 Praha 8 - Karlín 

 

 

Doc. RNDr. Bohumír Opic, DrSc.

 

Sekretariát

Helena Pištěková:  +420 221 913 246
fax:                     +420 222 323 390